Tafsiir >> Sheekh Cabdulqadir Cukaashe

# Magaca Suuradda Qaybaha
1 Hordhaca Tafsiirka 1 cashar
2 Al-fatixa/al-baqara 1 cashar
3 Al-baqara 29 cashar
4 Aala-cimraan 16 cashar
5 An-nisaa 24 cashar
6 Al-ma'idah 20 cashar
7 Al-ancaam 17 cashar
8 Al-acraaf 18 cashar
9 Al-anfaal 10 cashar
10 At-tawbah 17 cashar
11 Yunus 10 cashar
12 Huud 11 cashar
13 Yuusuf 9 cashar
14 Ar-racad 5 cashar
15 Ibraahim 4 cashar
16 Al-xjir 4 cashar
17 An-naxl 10 cashar
18 Al-israa 9 cashar
19 Al-kahf 11 cashar
20 Maryam 6 cashar
21 Dthaa Haa 7 cashar
22 Al-anbiyaa 7 cashar
23 Al-xajj 8 cashar
24 Al-mu'minun 5 cashar
25 An-nuur 8 cashar
26 Al-furqaan 5 cashar
27 Ash-shucara' 6 cashar
28 An-namal 7 cashar
29 Al-qasas 6 cashar
30 Al-cankabuut 4 cashar
31 Ar-ruum 4 cashar
32 Al-luqmaan 2 cashar
33 As-sajdah 2 cashar
34 Al-axzaab 7 cashar
35 Al-saba' 4 cashar
36 Faadthir 3 cashar
37 Yasiin 4 cashar
38 As-safaad 4 cashar
39 Saad 5 cashar
40 Az-zumar 6 cashar
41 Ghaafir 6 cashar
42 Fusilat 4 cashar
43 Ash-shuraa 5 cashar
44 Az-zukhruf 4 cashar
45 Ad-dukhan 2 cashar
46 Al-jaathiyah 2 cashar
47 Al-axqaaf 3 cashar
48 Muxammad 2 cashar
49 Al-fatx 4 cashar
50 Al-xujuraad 2 cashar
51 Qaaf 2 cashar
52 Ad-dariyaad 2 cashar
53 Ad-dthuur 2 cashar
54 An-najm 3 cashar
55 Al-qamar 2 cashar
56 Ar-raxmaan 2 cashar
57 Al-waaqicah 2 cashar
58 Al-xadiid 3 cashar
59 Al-mujaadalah 2 cashar
60 Al-xashr 3 cashar
61 Al-mumtaxanah 2 cashar
62 As-saf 1 cashar
63 Al-jumcah 1 cashar
64 Al-munaafiquun 1 cashar
65 At-taghabun 1 cashar
66 At-dthalaaq 2 cashar
67 At-taxriim 1 cashar
68 Al-mulk 1 cashar
69 Al-qalam 2 cashar
70 Al-xaaqqah 1 cashar
71 Al-macaarij 1 cashar
72 Nuux 1 cashar
73 Al-jinn 1 cashar
74 Al-muzzammil 1 cashar
75 Al-muddaththir 1 cashar
76 Al-qiyamah 1 cashar
77 Al-insaan 1 cashar
78 Al-mursalaat 1 cashar
79 An-naba' 1 cashar
80 An-nazicaat 1 cashar
81 Cabasa 1 cashar
82 At-takwir 1 cashar
83 Al-infidthaar 1 cashar
84 Al-mudthafifiin 1 cashar
85 Al-inshiqaq 1 cashar
86 Al-buruuj 1 cashar
87 At-tariq 1 cashar
88 Al-aclaa 1 cashar
89 Al-ghashiyah 1 cashar
90 Al-fajr 1 cashar
91 Al-balad 1 cashar
92 Ash-shams 1 cashar
93 Al-layl 1 cashar
94 Ad-duxaa 1 cashar
95 Ash-sharx 1 cashar
96 At-tiin 1 cashar
97 Al-calaq 1 cashar
98 Al-qadr 1 cashar
99 Al-bayinah 1 cashar
100 Az-zalzalah 1 cashar
101 Al-caadiyaat 1 cashar
102 Al-qaaricah 1 cashar
103 At-takaathur 1 cashar
104 Al-casr 1 cashar
105 Al-humazah 1 cashar
106 Al-fil 1 cashar
107 Al-quraysh 1 cashar
108 Al-maacuun 1 cashar
109 Al-kawthar 1 cashar
110 Al-kaafiruun 1 cashar
111 An-nasr 1 cashar
112 Al-lahab 1 cashar
113 Al-ikhlaas 1 cashar
114 Al-falaq 1 cashar
115 An-nas 1 cashar
ISLAMIC VIDOES
Khudbooyinka Jimcaha
Daawo: Difaaca Nabiga SC. Sh Barbaraawi
Tafsiirka Suuratu Al-Naba' (Camma)
SHARXU JAWAAMICIL AKHBAAR- KITAAB CUSUB OO UU SHARXAY FADIILATU SH CUKAASHAH XAFIDAHULLAH
Buug Ka Hadlaya Gaalada oo Sokooye laga dhigto.
Copyright ©Maktabada.com Designed by Ramaas Software